Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 15. Červenec 2024 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://minile.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Bc. Leona Průchová
Husinecká 929/5
Tábor 390 02

Česká republika
Webová stránka: https://minile.cz
E-mail: info@minile.cz

Příloha

Bezpečnosť iThemes

Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme

Denníky zabezpečenia

IP adresa adresy návštevníkov, ID používateľov prihlásených používateľov a používateľské meno pokusov o prihlásenie sa podmienečne zaznamenávajú na kontrolu škodlivej aktivity a na ochranu stránky pred špecifickými druhmi útokov. Príklady stavov, pri ktorých dochádza k protokolovaniu, zahŕňajú pokusy o prihlásenie, požiadavky na odhlásenie, žiadosti o podozrivé adresy URL, zmeny obsahu lokality a aktualizácie hesiel. Tieto informácie sa uchovávajú 60 dní.

S kým zdieľame vaše údaje

Pri spustení kontroly zabezpečenia položky. com bude kontaktovaný v rámci procesu, aby sme zistili, či stránka podporuje požiadavky TLS/SSL. V rámci tohto procesu sa spoločnosti ithemes.com neodosielajú žiadne osobné údaje. Žiadosti na ithemes.com obsahujú adresu URL stránky. Podrobnosti o zásadách ochrany osobných údajov ithemes.com nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov služby iThemes.

Táto stránka je kontrolovaná na potenciálny malvér a zraniteľné miesta pomocou nástroja iThemes Site Scanner. Osobné údaje do skenera neposielame; skener však môže počas skenovania nájsť osobné informácie uverejnené verejne (napríklad v komentároch).

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Denníky zabezpečenia sa uchovávajú 60 dní.

Kam odosielame vaše údaje

Táto stránka je súčasťou siete stránok, ktoré chránia pred distribuovanými útokmi hrubou silou. Ak chcete povoliť túto ochranu, IP adresa návštevníkov, ktorí sa pokúšajú prihlásiť na stránku, je zdieľaná so službou poskytovanou ithemes.com. Podrobnosti o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov iThemes.